3 belangrijkste succesfactoren van een project

Projectsucces Succes is het allerbelangrijkste dat je een project kunt wensen. Het succes van een project kun je op verschillende manieren definiëren. Uiteindelijk is de business die bepaalt of een project succesvol is geweest. Dat is over het algemeen wanneer het project aan de verwachtingen van de business voldoet. Dat is bijvoorbeeld: Wanneer de businessdoelen binnen de gestelde kaders van het project worden behaald,